TSMT


Gyakori tünetek, előzmények

A gyermek koraszülött volt. Aszimmetrikus mozgás, eltérő izomtónus. Az átfordulás, kúszás-mászás kimaradt, rövid ideig tartott. Megkésett mozgás- és beszédfejlődés. Hiperaktivitás, figyelemzavar, agresszivitás. Alvászavar. Autisztikus viselkedés. A mozgáskoordináció gyenge. Gyenge kézügyesség. Iskolaéretlenség.

A látszólag ártalmatlan, „majd kinövi” tünetekre azért nem lenne szabad legyinteni, mert azok tanulási (olvasás, írás, számolás) és beilleszkedési zavarokhoz vezethetnek. A gyermek fejlődésének minden fázisa döntő: ha valami kimarad (pl. mászás), annak is nyoma lesz, ha valami nem múlik el idejében (primitív reflexek), annak is.

 

Állapotfelmérés – összetett fejlesztés

A felsorolt tünetek mögött állhat az idegrendszer éretlensége, amit részletes (legalább másfél órát igénylő) neuro- és szenzomotoros vizsgálatok felvételével  állapot- és mozgásvizsgálattal (ÁMV), illetve 2017 őszétől  a korszerű és egyedülálló LongiKid© diagnosztikai módszerrel  lehet megerősíteni vagy kizárni. Azoknál a gyerekeknél, akiknél igazolódott az organikus éretlenség, felzárkóztató céllal egyénre szabott fejlesztő-ügyesítő, játékos-mondókás tornasort tanítunk be a szülőnek, aki ezután odahaza heti 3-6 alkalommal, harminc-negyvenöt percben együtt tornázik a gyermekkel. Kontroll 2-4 hetente, új feladatsor betanítása 2 havonta szükséges.

A TSMT hatékonysága abban rejlik, hogy az alapokhoz megyünk vissza: a probléma okát keressük meg, és nem tüneti kezelést folytatunk. A mozgásra, a mozgásformák és az idegrendszer fejlődésének összefüggéseire építő terápia 3 hónapostól 7-8 éves korig ajánlott, de minél korábban kezdjük, annál eredményesebbek leszünk. A terápia hatása összetett, az alábbi képességet fejleszti: beszéd, mozgás, emlékezet, utánzás, sorrendiség, ritmusérzék, számfogalom, feladattudat, mozgás-beszéd szinkron, terhelhetőség, belső kontroll, monotóniatűrés, helyzetfelismerési és problémamegoldó képességek, térbeli tájékozódás, jobb-bal diszkrimináció, továbbá jelentősen segít a diszlexia- és diszkalkúlia megelőzésében.

 

Rendszeresség, eredmény

A Tervezett Szenzomotoros Tréning a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány (www.bhrg.hu) szerzői mintaoltalommal levédett, folyamatosan fejlesztett terápiás eljárása. A rendszeres, az előírt óraszámot maradéktalanul (!) betartó fejlesztés a gyermekek 65-70 százalékánál látványos, több területre kiterjedő fejlődést eredményez. 20-25 százalékuknál csak egyes területeken mutatkozik eredmény, 10 százalékuknál pedig lassú, kismértékű javulás tapasztalható.

 

Otthon végezhető

A TSMT I-terápiát a szülő odahaza végzi a gyermekkel. Az állapotfelmérésre, a feladatsor összeállítására és a betanításra Nagymaros központjában, a vasútállomás mellett, a Fő téren kialakított tornaszobában várjuk Önöket, előre egyeztetett időpontban.